Hagen på Haugen: Tilbakeblikk: Nybrottsarbeid i frukthagen

I dag regner det ute, og jeg kjenner at det kan være fint å se tilbake på det som skjedde i hagen i sommer. Etter flyttinga fra Hagen i Hellinga sommeren 2016, ble sommeren 2017 den egentlige først sommeren i min nye hage Hagen på Haugen. I skråningen i rett linje nedenfor hagen min så jeg store muligheter. Her ville jeg bygge opp hele arealet til en vannrett flate. " Det går ikke an!" sa naboene og så svært skeptiske ut. " Dette har jeg arbeidet med i mange år i min gamle hage, sa jeg. Og så satte jeg i gang. 

Jeg hentet greiner fra skogen rett nedenfor, og flettet et gjerde. Gjerdet så spinkelt ut til å begynne med. men etterhvert ble det forsterket med flere lag greiner, og stadig flere loddrette stolper som ble slått ned i jorda. 


Når gjerdet var sterkt nok, begynte jeg å grave og krafse jordmassene ovenfra og nedover mot støttegjerdet. Slik oppstod det en vannrett flate. I jordsmonnet var det mye stein som jeg la midlertidig opp på overkanten av frukthagen. Senere skal steinene brukes til steinlegging i frukthagen, for jeg ønsker ikke gressplen her, som stadig må klippes.

Det ble innkjøpt plommetre, rips- og solbærbusker. Jeg plantet også roser der. Jeg ville ha glødende farger som rødt og gult i frukthagen, siden fargevalget i den ordinære hagen heller mer mot rosa, lilla og blått. 


Kommentarer