Innlegg

Å bake til jul: Julepletter med krydder og tørket frukt

Vinterpynting i forgården

Hagen på Haugen. Tilbakeblikk: Sommerfuglene og andre insekter

Hagen på Haugen. Tilbakeblikk: Stokkrosene imponerte

Hagen på Haugen. Tilbakeblikk: Blomster som gleder

Hagen på Haugen: Tilbakeblikk: Vannliljen overrasket

Hagen på Haugen: Tilbakeblikk: Rosehagen vokser til

Hagen på Haugen: Tilbakeblikk: Stein i stedet for gressplen

Hagen på Haugen: Tilbakeblikk: Nybrottsarbeid i frukthagen

TUNGT Å TA FARVEL MED ROSENE FOR I ÅR

SNØEN LEGGER ET DEKKE OVER ALT.

ISROSER OG FROSTRØYK